ELIE YADUHINDURIYE UBUTUMWA BWE MU KINYARWANDA

ELIE YADUHINDURIYE UBUTUMWA BWE MU KINYARWANDA

Editor Comments Off 53

537e8b53-b70d-4708-8579-0d0bea39f2b6Nitwa Elie mfite imyaka 22,natangiye amashuri abanza mu mwaka wa 1999 nzeri.
Natangiye mu mashuri abanza ya Kacyiru twese nta n’umwe waruzi kwandika cyangwa uko bafata itushi cyangwa kereyo.Mwarimu yagomabaga kutwigisha buri umwe ariko kuri bamwe ntibyari byoroshye .
Mwarimu yagufataga ikiganza akakwandikisha,abarimu bakoreshaga ikiganza cy’iburyo ariko jyewe nakoreshaga icy’ibumoso ,kugirango byorohere mwarimu yanfataga ikiganza cy’iburyo.
Ariko icyo sicyo cyari ikibazo kuko n’aho twamenyeye kwandika twabaga twarigiye kundyo ariko tukiyiba ikaramu tukayishyira ibumoso kuko aribyo byabaga bitworoheye.Icyo gihe rero twarakubitwaga ,tugapfukama ,ubundi tugahanishwa kujya kuvoma amazi.
Muri make twakubitiwe gukoresha imoso kuva dutangira ishuri na nyuma y’aho.Twigishijweko umunyeshuri mwiza ari uwandikisha indyo.Ntamahitamo twari dufite ,twagombaga gukoresha indyo cyangwa tugashirwa mu kato.Ibyo ariko ntibyarangiriraga kwishuri kuko no mu rugo ntitwari tworoherewe.Iyo twahabwaga ibiryo ukarisha imoso ,ubwo ntiwabaga ubishaka ,warabyakagwa ukicwa n’inzara ariko nyamara twabaga turengana.
Ngo mukinyabupfura kirazira kurisha cyangwa kwakira icyo umuntu aguhaye n’ imoso,gusuhuza umuntu mukuru n’imoso ngo n’ubufayongo n’ibindi n’ibindi.
Rero kuri njye byabaga bikomeye kuko papa yakundaga nkukoresha umukoro wo murugo avuye ku kazi ari n’okumva amakuru.
Nakubitwaga izirusha izamwimu na Papa iyo nibagirwaga nkandikisha indyo nk’abandi bana beza kandi we no mu biruhuko ntiyanyoroheraga.
Ntibyarangiriye aho rero kuko gukoresha imoso byanjye byatumye ababyeyi bambonaga nk’umwana utameze nk’abandi.
Buri mwana cyangwa umuntu mukuru agira imico imutandukanya n’abandi(myiza cyangwa mibi),ibyo rero kubyongeraho ku kuba nari kamoso byakururiye ababyeyi banjye kumbona nk’umwana ubana n’ubumuga bw’omumutwe.
Kuba narakubitwaga nkabwirwa n’ayo magambo urebye atari meza byanteye ibibazo byokumva ko ntameze nk’abandi.
Aho namenyeye rero gukoresha indyo natangiye nvuga ndidimanga cyangwa nkavuga cyane (babyita kudoda) kuburyo kumva ibyo mvuga byabaga bitoroshye.
Ibyo rero byatizaga ababyeyi umurindi wokumbwirako nfite ibibazo bishobora kuba byaratewe n’ababa barandoze nkiri muto cyangwa hakaba hari aho nariye bakampumanya,mbese ntibyari byoroshye gusa nari umuhanga mw’ishuri n’ubu abo twiganye mumashuri abanza babinyibukiraho.
Ibyo byose byabaye byanteye urwikekwe nakuranye kugeza aho nakuriye nkamenya icyaba cyarabiteeye.Namenye ibyerekeye kuba kamoso ari imiremere nk’indi yose nk’uko umuntu avuka yirabura undi akaba umuzugu ,ibitabo nasomye byarankijije.
Amahirwe nagize kudidimanga byaje gukira niga muwa gatanu primaire niba nibuka neza kuva icyo gihe niberaga nk’umunyendyo ariko ntibibujije ko navutse ndi kamoso .
 Ubutumwa nifuza gutanga bugenewe abarezi bose aho bava bakagera,n’abantu bose bafite aho bahurira n’abakoresha imoso «Nta muntu ukwiye kuzizwa uko yaremwe cyanecyane iyo ntawe abangamiye uko yaba ameze kose uburenganzirabwe bugomba kubahirizwa »
 Navutse bakoresha Imoso kandi n’abandi nabo bamenye ibi bishimire uko baremwe ,ni abantu nk’abandi bahagurukire kuvuganira abandi bagenzi babo duharananire kubaho ubuzima bufitiye isi akamaro,Isi tuzayisige ari nziza kuruta uko twayisanze .

Back to Top